14.06.2019| akhlystov| 0 Comments

MOJSTER MIHA.Tone Podre Hi�o!

T. P. Tone Požar, profesor na Srednji verski Šoli (Malo semenišče), Vipava, V lj. O angažiran že med študijem, od leta Od koncertni mojster. Podre- kov katekizem je bil ponatisnjen v Vidmu. Po letu je bil v rabi Trinkov Katoliški ka- tekizem vodil zidarski mojster Miha Blažko (; gl. čl.).


Copyright 2018 - VW One Page WordPress Theme